5_20230131_220858.png

Podporte klub darovaním 2% z dane

Ako každý rok, tak aj tento máte možnosť venovať klubu 2% z dane a pomôcť mu tak v jeho ďalšom napredovaní.

ZAMESTNANEC, KTORÝ POŽIADAL ZAMESTNÁVATEĽA O ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V časti VII treba zaškrtnúť, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely §50. Tlačivo pripájame nižšie.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu.
  3. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu vytlačte si tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do Vyhlásenia vypíšte svoje údaje. V riadku 12 je suma z riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane z príjmu (čo dostanete od zamestnávateľa). Do riadku 13 sa vypočíta suma ma vo výške 2% z riadku 12, zaokrúhlená na centy dole.
  4. Posledný termín pre zamestnancov pre podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (spolu s potvrdením) je 30.4.2024. Potvrdenie aj vyhlásenie je potrebné poslať na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete tu.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na našej stránke v časti Tlačivá k 2%

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba, resp. máte aj iné príjmy než len zo zamestnania, tak je potrebné, aby ste v rámci svojho daňového priznania (XIII. oddiel) vyhlásili, že poukazujete svoje 2 % v prospech ŠK LIDO. Dátum na podanie daňového priznania je 31.3.2024. V tomto prípade žiadne Potvrdenie ani Vyhlásenie na daňový úrad neposielate.

Údaje ŠK LIDO, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

názov: Športový klub LIDO
právna forma: občianske združenie
sídlo: Stachanovská 2203/36, 82105, Bratislava
IČO: 30 853 036
DIČ: 20 2175 0335

Právnická osoba

U daňovníka – právnickej osoby v daňovom priznaní pre právnické osoby – v časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, aby ste poskytli svoj podiel z dane v prospech Športového klubu LIDO sú nasledovné:

názov: Športový klub LIDO
právna forma: občianske združenie
sídlo: Stachanovská 2203/36, 82105, Bratislava
IČO: 30 853 036
DIČ: 20 2175 0335