Základné údaje

Oficiálny názov klubu:
Športový klub LIDO

Právna forma:
občianske združenie

Rok založenia:
2002

Klubové farby:
červená, modrá

Štatutárny orgán:
Mgr. Pavol Veninger, predseda ŠK LIDO
Mgr. Daniel Dobrovodský, podpredseda ŠK LIDO
Mgr. Jozef Mlynarčík, podpredseda ŠK LIDO

Kontaktné údaje:
mail: lido@lido.sk
web: www.lido.sk

Sídlo klubu:
Športový klub LIDO
Stachanovská 36
821 05 Bratislava

Fakturačné údaje:
IČO: 30 853 036
DIČ: 20 2175 0335

Bankové spojenie:

Bežný účet
peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026

Transparentný účet
peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK24 0900 0000 0051 2971 0129

Registrácia MV SR:
VVS/1-900/90-20955

Späť na Klub