Varga Adam

Adam je jedným z najmladších štruktúrach klubu, no jeho schopnosti sú pozoruhodné. Bratislavský rodák má k športu blízko už od detských čias. Florbalu sa začal aktívne venovať v roku 2013, a ako hráč pôsobí v mužskom tíme od roku 2017. Súbežne s počínaním v mužskej extralige sa venuje bratislavskej mládeži aj ako učiteľ geografie a angličtiny. Nakoľko morálny kompas je u Adama nastavený nanajvýš správnym smerom, vychováva a rozvíja malých liďákov vo florbalovej prípravke. Popritom pôsobí ako animátor vo farnosti u Saleziánov. Čerstvý absolvent učiteľstva na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského je aj držiteľom trénerskej licencie trénera typu D. V klube spravuje sociálne siete, je sekretárom klubu a v diskusiách vedenia napomáha správnemu smerovaniu nášho klubu.

Späť na Náš tím