Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného smerovania a správnej realizácie.

Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.

(Martina Moravcová)

TRÉNINGY

Naša florbalová mládež môže športovať aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta