Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného smerovania a správnej realizácie.

Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.

(Martina Moravcová)

TRÉNINGY

Projekt zabezpečenia tréningových pomôcok a nových dresov sme mohli zrealizovať vďaka dotácii Hlavného mesta Bratislava

 

Naša florbalová mládež športuje v nových dresoch vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja