Funkcionári

 

Vedenie ŠK LIDO 

 

 

Pavol Veninger

predseda ŠK LIDO

 

 

Daniel Dobrovodský

podpredseda ŠK LIDO

 

 

Jozef Mlynarčík

člen vedenia ŠK LIDO

 

 

Ondrej Pagáč

členka vedenia ŠK LIDO

 

 

Adam Varga

člen vedenia ŠK LIDO

 
 

Gabriel Mészáros

člen vedenia ŠK LIDO