DORAST (U16)

 

Projekt Florbal deťom je realizovaný aj vďaka dotácii z rozpočtu mesta