Propozície

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

usporiadateľ:       KTV PRIF UK Bratislava v spolupráci s florbalovým klubom ŠK LIDO Prírodovedec

termín:               29.-30. 4. 2015

miesto:              ŠH Lekárskej fakulty Staré Grunty na Manželských internátoch  

 

účastníci:            víťazné univerzity jednotlivých regiónov

kategória:            MUŽI

 

cestovné:            hradí príslušný región SAUŠ

                         BRATISLAVA- Slávia UK BA , ZÁPAD SPU NR, STRED UMB BB, VÝCHOD ATU KE

 

ubytovanie:          zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky

                          HOTEL TURIST, Ondavska 5, 821 08  Bratislava

                          3-posteľové izby pre cca 48 ľudí (priamy spoj MHD č. 39)

 

strava, občerstvenie:    Jedáleň Eat and Meet, Átriaky, Mlynská dolina

 

prihlášky:                do 17.4. 2015, na adrese mokosak@fns.uniba.sk

 

súťažná a odvolacia komisia: Mgr. Juraj DUDOVIČ – predseda komisie florbalu SAUŠ

                                        dudovic@dudovic.sk, 0915 932219

                                        Martin Mokošák – riaditeľ súťaže

 

rozhodcovia:           s platnou licenciou zabezpečí usporiadateľ

 

Podmienky účasti - družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená predsedom RR SAUŠ

                                a/ študenti všetkých foriem štúdia na univerzite v SR

                                    /vek do 28 rokov/

                                    platný doklad o štúdiu – index, ISIC,

                                b/ absolventi VŠ štúdia (max. rok po skončení štúdia)

                                    /vek do 28 rokov/

                                    diplom o ukončení štúdia v šk. r. 2013/2014,

                                c/ zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR

                                    /vek do 28 rokov/

                                    platný doklad o štúdiu – index, ISIC

                                d/ študenti maturitného ročníka 2014/15 max. 3 hráči

                                    potvrdenie o návšteve maturitného ročníka prísl. školy,

 

 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

 

Pravidlá                                 podľa pravidiel SZFB a týchto propozícií

 

Hrací čas                         3 x 20´ /vylúčenie 2´, posledné 2´v poslednej tretine sa meria čistý čas/ prestávka 5´

 

Systém                            každý s každým

 

Bodovanie                             víťazné mužstvo v riadnom hracom čase                  3 body

porazené mužstvo v riadnom hracom čase                0 bodov

                                      víťazné mužstvo po samostatných (3x) nájazdoch      2 body

porazené mužstvo po samostatných nájazdoch          1 bod

 

Výstroj                                   jednotné dresy, trenírky a štulpne (nahlásiť farbu dresov)           

                                  

Ceny                                     1. miesto         pohár, vecné ceny, diplom

                                       2. miesto         vecné ceny, diplom    

                                       3. miesto         vecné ceny, diplom

 

                                                                                             

víťaz získava titul

MAJSTER UNIVERZÍT SR 2015

 

                                                                                             

Poznámka - organizátor si vyhradzuje právo zmien a nezodpovedá za straty osobných vecí počas súťaže